Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Lägenheter vid Fogdevägen

Bagarmossen

75 bostäder i flerbostadshus samt lägenheter inklusive LSS-boende.

Avslutande arbeten

Bostadshusen är färdigbyggda. De arbeten som är kvar är att Stockholms stad ska färdigställa på allmän plats.

Staden bygger om parkering, finplanerar och gör tillgänglighetsanpassningar på vägar med start under hösten/vintern 2020.

Projektfakta

Två nya flerbostadshus, totalt 75 lägenheter, vid Fogdevägen i stadsdelen Bagarmossen.

Fastighet: Ståthållaren 5. 

Byggaktör

Svenska Bostäder

Svenska Bostäders webbplats

Tidplan

  • En markanvisning beslutades den 19 maj 2011
  • Laga kraft 2016-01-09

Kontakt

Yusuf Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad