Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

75 lägenheter vid Fogdevägen

Bagarmossen

Planen möjliggör 75 bostäder i flerbostadshus samt lägenheter inklusive LSS-boende. Fastighet som berörs är Ståthållaren 5.

Avslutande arbeten

Bostadshusen är färdigbyggda. De arbeten som är kvar är att Stockholms stad ska färdigställa på allmän plats.

Staden bygger om parkering, finplanerar och gör tillgänglighetsanpassningar på vägar med start under hösten/vintern 2020.

Projektfakta

Planens huvudsyfte är att möjliggöra uppförandet av två nya flerbostadshus, totalt 75 lägenheter, vid Fogdevägen i stadsdelen Bagarmossen.

Inom Ståthållaren 5, där det tidigare legat en mindre förskola, samt på delar av en allmän parkeringsplats möjliggör planen nya flerbostadshus i 5 våningar.

Byggaktör

Svenska Bostäder

Tidplan

  • En markanvisning beslutades den 19 maj 2011
  • Planen vann laga kraft 2016-01-09

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yusuf Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad