Vy över aktivitetsyta med klätterlek, lekyta och bollplan. Barn i rörelse, illustration.
Sjövikskröken. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstabergsparken del 2 – Sjövikskröken

Årsta

Parken Sjövikskröken ligger intill Sjöviksbacken, där den gör en krök ner mot Årstadal.

Sjövikskröken ligger intill Sjöviksbacken där många passerar på väg till eller från skolan och ner till Årstabergs station, vilket gör parken till den mest tillgängliga delen av Årstabergsparken. I Sjövikskröken är det aktiviteter som gäller med gungor, basketspel och en stor parkouranläggning som också kan användas som utegym. En bollplan med konstgräs har byggts på taket ovanpå den närliggande fjärrvärmepumpstationen. Här finns även en samlingsplats med skärmtak som skyddar mot regn och sol, strax intill ligger en hundrastgård och stadsodling. Nya gångvägar och trappor kopplar samman Sjövikskröken med övriga delar av Årstabergsparken.

Sjövikskröken öppnade sommaren 2018.

Årstabergsparken – ny stadsdelspark

Årstadal har vuxit fram i snabb takt och när vi bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver vi också bygga parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark och bygger här en ny stadsdelspark. Årstabergsparken är en bergspark som sträcker sig genom Årstaberg och Årstadal bort mot Årstaskogen. Naturmarkens kvaliteter har tagits tillvara och utformningen av parken utgår från skogen, berget och utsikten. Flera nya entréer, gångvägar och trappor gör naturmarken på höjden mer tillgänglig och kopplar samman parkens olika delar. Hela skogen inspirerar till lek och har kompletterats med flera platser för aktiviteter, umgänge och rekreation.

Det ekologiska stråket stärks

Parken har också en viktig funktion som ekologisk spridningskorridor för både växter och djur. Vid anläggningen av parken har fler träd planterats och befintliga träd skyddats. För att fåglar och andra djur ska trivas extra bra här har flera fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar satts upp.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad