Vy över grönområde med löv- och barrträd. Klätterställning, lekytor och promenadstråk, människor i rörelse, illustration.
Kråkberget. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstabergsparken del 3 – Kråkberget

Årsta

När staden bygger många nya bostäder, förskolor och skolor i Årstaberg behöver vi också bygga fler parker. Kråkberget är granne med nya Sjöviksskolan och staden har därför byggt många lekytor här.

Kråkberget knyts ihop med de andra delarna av Årstabergsparken genom en ny trappväg mot Sjöviksbacken och belysta gångvägar både norrut och mot stadskvarteren i Årstaberg i söder. Med Sjöviksskolan som granne har parken rustats upp för mycket lek, bland annat tre torn i trä med rutschkanor i olika höjder och bredder. Här finns också en samlingsplats med sittbänkar under skärmtak. På Kråkberget har staden även placerat tornseglarholkar. Tornseglare gillar att bo tätt tillsammans på högre höjd med fri inflygning och holkarna är därför placerade högt upp på berget i den västra delen av Kråkberget.

Parken öppnades under hösten 2019.

En hundrastgård har tillkommit i den nordöstra delen av parken. Den nya hundrastgården anlades i slutet av april 2020.

Årstabergsparken – ny stadsdelspark

Årstadal har vuxit fram i snabb takt och när vi bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver vi också bygga parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark och bygger här en ny stadsdelspark. Årstabergsparken är en bergspark som sträcker sig genom Årstaberg och Årstadal mot Årstaskogen. Naturmarkens kvaliteter har tagits tillvara och utformningen av parken utgår från skogen, berget och utsikten. Flera nya entréer, gångvägar och trappor gör naturmarken på höjden mer tillgänglig och kopplar samman parkens olika delar. Hela skogen inspirerar till lek och har kompletterats med flera platser för aktiviteter, umgänge och rekreation.

Det ekologiska stråket stärks

Parken har också en viktig funktion som ekologisk spridningskorridor för både växter och djur. Vid anläggningen av parken har fler träd planterats och befintliga träd skyddats. För att fåglar och andra djur ska trivas extra bra här har flera fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar satts upp.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad