• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Fogdevägen

Bagarmossen

75 bostäder i flerbostadshus samt lägenheter inklusive LSS-boende.

Två nya flerbostadshus, totalt 75 lägenheter, vid Fogdevägen i stadsdelen Bagarmossen.

Fastighet: Ståthållaren 5.

Tidsplan

  • En markanvisning beslutades den 19 maj 2011
  • Laga kraft 9 januari 2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Bagarmossen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad