Projekt Genomfört

Bostäder för studenter vid Sockenplan

Enskedefältet

Vid Sockenplan byggs två nya hus med 115 studentlägenheter. Inom området finns även tre befintliga flerfamiljshus från 1940-talet som skyddas och bevaras.

Projektfakta

115 studentbostäder

Bebyggelsen runt Sockenplan kompletteras med nya bostäder. Kvarteret Fjärdingsmannen innehåller två bostadshus med plats för 115 små lägenheter för studenter. Husen byggs på en befintlig bostadsgård närmast tunnelbanespåret vid Sockenplan.

Husen blir relativt smala och 3-5 våningar höga. Ena huset blir i vinkel. Husen består av mindre lägenheter och kläs med champagnefärgade plåtkassetter, ett fasadmaterial som ger husen en lätt karaktär som harmoniserar i omgivningens färgskala. Loftgångarna löper längs med fasaden.

De tre befintliga husen är välbevarade exempel på smalhusbebyggelse från 1900-talets mitt och planen skyddar därför även deras kulturhistoriska värde.

Husen beräknas stå klara för inflyttning under 2021.

I kvarteret Poliskonstapeln 1 byggs ytterligare 43 smålägenheter för SHIS Bostäder.

Planområde

Området ligger längs med Enskedevägen och väster om tunnelbanan station Sockenplan.

Tidplan

Planarbetet är avslutat. Detaljplanen för Fjärdingsmannen 1 vann laga kraft 2017-01-13 och detaljplanen för Poliskonstapeln 1 (före detta Enskede Gård 1.6) vann laga kraft 2018-06-23.

Byggstart augusti 2019.

Ägare och byggaktör

Byggaktör är Stockholmshem.
Stockholmshem, extern webbplats

Bilder

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av planbeskrivningen.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Uppdaterad