dcsimg
Karta med markering av planområdet
Karta med markering av planområdet
Projekt Planerat

700 bostäder, förskola och etiopisk kyrka vid Hagsätra centrum

Hagsätra

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktörer cirka 600-780 nya bostäder och en förskola i västra Hagsätra vid Hagsätra centrum och ett område mellan centrum och Huddingevägen.

Projektfakta

Projektet Västra Hagsätra omfattar Hagsätra centrum och ett område mellan centrum och Huddingevägen. Här planerar staden tillsammans med Ikano Bostad och andra byggaktörer cirka 600-780 nya bostäder. Stadens bolag SISAB planerar en friliggande förskola med 4-6 avdelningar. På den plats där fotbollsplanen ligger idag planerar etiopiska kyrkan en ny kyrkobyggnad. En ny multibollplan byggs där etiopiska kyrkan ligger idag.

I de samtal staden har haft med boende och verksamheter i området har många lyft behovet av att stärka Hagsätra centrum på olika sätt, till exempel med mer service och ökad trygghet. Detta är något staden kommer att arbeta mycket med inom ramen för projektet. Vi kommer också att satsa på att förbättra entréer och stråk till och från centrum samt mellan centrum och Ormkärr.

Tidplan

  • December 2017: Markanvisning till Ikano Bostad för cirka 250-310 bostäder.
  • Augusti 2018: Markanvisning till Ikano Bostad för cirka 90-210 hyresrätter (med option på bostadsrätter), mark till etiopiska kyrkan och mark till SISAB (förskolan).
  • 23 augusti 2018: Startpromemoria för detaljplanearbetet beslutades i stadsbyggnadsnämnden.
  • November 2018: Markanvisning om cirka 130 lägenheter till Sveafastigheter efter jämförelseförfarande.
  • Mars 2019: Markanvisning för cirka 70 bostadsrätter till Peab.
  • Sommaren 2019: Byggstart för förskolan.
  • 2020: Samråd om detaljplanen.

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet Västra Hagsätra är en del av den första etappen i stadens övergripande områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet är att stärka Hagsätra och Rågsved med cirka 3 000 nya bostäder och mer offentlig service som till exempel förskolor och parker. Arbetet har delats in i fem deletapper: Hagsätra centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Projektet Västra Hagsätra ingår i etappen Hagsätra centrum - Ormkärr.

Läs mer om utvecklingen av Hagsätra och Rågsved.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad