Karta: Kista Gård etapp 2
Karta: Kista Gård etapp 2
Projekt Planerat

Bostäder och förskola vid Oddegatan

Kista

Vid Hanstavägen och Oddegatan byggs cirka 240 bostäder samt en förskola. Bebyggelsen ligger inom fastigheten del av Akalla 4:1 vid kvarteret Skagafjord. Det nya kvarteret knyter an till befintlig bebyggelse vid Hanstavägen och till det nya bostadsområdet som planeras inom kvarteret Odde med flera. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och att uppnå en variation av upplåtelseformer och ett bra bostadsutbud.

Projektfakta

Två kvarter och en förskola

Två nya kvarter byggs med cirka 240 bostäder. Bebyggelsen varierar med 5 till 7 våningar. Samtliga bostäder upplåts som bostadsrätt. I det södra kvarterets västra del byggs en förskola. I kvarteret byggs även garage under mark.

Vem bygger och när?

Peab Bostad AB bygger flerbostadshusen. Byggstart är inte bestämt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Rasmusson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad