Karta: Kista Gård etapp 2
Karta: Kista Gård etapp 2
Projekt Pågående

Bostäder och förskola vid Oddegatan

Kista

Vid Hanstavägen och Oddegatan planeras det för cirka 240 bostäder samt en förskola. Området ligger inom fastigheten del av Akalla 4:1 vid kvarteret Skagafjord. Det nya kvarteret ska knyta an till befintlig bebyggelse vid Hanstavägen och till det nya bostadsområdet som planeras inom kvarteret Odde med flera.

Projektfakta

Två kvarter och en förskola

Två nya kvarter ska byggas med cirka 240 bostäder. Bebyggelsen varierar med 5 till 7 våningar. Samtliga bostäder upplåts som bostadsrätt. I det södra kvarterets västra del byggs en förskola. I kvarteret byggs även garage under mark.

Vem bygger och när?

Peab Bostad AB bygger flerbostadshusen.

Detaljplanen vann laga kraft 2 maj 2014. Byggstart är inte bestämt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Rasmusson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad