Projekt Planerat

Bostäder och handel i Terrasskvarteren

Hjorthagen

Inom etappen Terrasskvarteren planeras det för 240 bostadsrätter med 800 kvm verksamheter i bottenvåningarna. Kvarteren kopplar ihop och stärker kopplingar mellan Gasverket, Ropsten samt de nya och äldre delarna av Hjorthagen.

Bildgalleri

Gata med gående till vänster. Till vänster syns även fler flerbostadshus. Grönska till höger.
Gasverksvägen från väster. Visualisering: C.F. Møller
Flygvy över Terrasskvarteren. Visualisering: C.F. Møller
Gata med träd till vänster och flerbostadshus till höger.
Gasverksvägen från Öster. Visualisering: C.F. Møller
Grönska i förgrunden med högre flerbostadshus i ljus fasad.
Gasverksparken. Visualisering: C.F. Møller
Personer som går och cyklar längs gata. Till vänster flera flerbostadshus med balkonger.
Bobergsgatan sett från öster. Visualisering: C.F. Møller

Projektfakta

Mellan Bobergsgatan och Gasverksvägen kommer etappen för Terrasskvarteren att ligga som omfattar 240 bostadsrätter fördelade på fem huskroppar med centrumfunktioner i bottenplan. Syftet med Terrasskvarteren är att stärka viktiga kopplingar mellan befintlig bebyggelse i Hjorthagen, Gasverket, nybyggda och planerade etapper längs Husarviken samt kollektivtrafiknoden i Ropsten.

De fem fristående huskropparna med 10–12 våningar ansluter till planerade byggnader i Gasverket och betonar stationsläget och storskaligheten i Ropsten, samtidigt som de bildar en tydlig fond till Kolkajen. Området ska präglas av en grön stadsmiljö och stadsrum i olika skalor med förutsättningar för ett välfungerande och nära vardagsliv.
Genom nya bostäder och lokaler bedöms tryggheten öka väsentligt i området. De nya kopplingarna som skapas ger dessutom möjlighet att röra sig på olika sätt, vilket också kan stärka känslan av trygghet.

Området var tidigare del av detaljplanen för Kolkajen där en vidareutveckling av strukturen pågår. Genom att dela upp planen i två bedöms bebyggelsen kunna komma igång tidigare.

Tidplan

  • Granskning december 2022–januari 2023
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden våren 2023
  • Antagande i Kommunfullmäktige sommaren 2023
  • Byggstart planeras till våren 2025

Byggaktörer i etappen

Markanvisade byggaktörer för Terrasskvarteren är Obos och Serneke, med totalt 240 bostäder.

Exploateringsnämnden beslutade den 29 april 2021 att markanvisa Serneke Sverige AB för byggande av cirka 145 bostadsrättslägenheter och cirka 500 kvm lokaler.

Bygg- och plantjänsten, Terrasskvarteren

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

David Langseth

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad