Projekt Pågående

690 bostäder och verksamhetslokaler vid Kabelverket

Älvsjö

Längs med Kabelverksgatan byggs sex nya bostadskvarter med cirka 580 lägenheter, verksamhetslokaler och två förskolor.

Under byggtiden

Projektfakta

Sex bostadskvarter och två förskolor

I den första etappen byggs sex nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 580 lägenheter, två förskolor och verksamhetslokaler i bottenvåningar. Bostadshusen är placerade i två kvartersområden med två kvarter nordost om Dragspelshusen och fyra kvarter mot Solbergaskogen. Igenom området går Kabelverksgatan som är huvudgatan i det nya bostadsområdet.

Kvarter 1

Kvarteret blir den nya porten till Kabelverksområdet. Ett kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-8 våningar och cirka 135 lägenheter.
Byggaktör: JM

Kvarter 2 

Ett kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-6 våningar med cirka 133 lägenheter.
Byggaktör: Familjebostäder

Kvarter 3-4

Tre lamellhus med varierade hushöjder, 5-12 våningar med cirka 138 lägenheter. I kvarter 3 planeras en förskola med fyra avdelningar i de två nedre planen.
Byggaktör: JM

Kvarter 5-6

Fyra lamellhus i två kvarter med varierade hushöjder, 5-16 våningar. Sammanlagt byggs cirka 200 lägenheter. En förskola planeras i bottenvåningen och verksamhetslokaler byggs mot huvudgatan.
Byggaktör: JM

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft i december 2014.
  • Kvarter 1 och 2 började byggas 2015. Inflyttning i kvarter 1 påbörjades hösten 2017 och inflyttning i kvarter 2 påbörjades i januari 2018.
  • Kvarter 3 och 4 började byggas 2016/17 och inflyttning påbörjades i december 2019.
  • Kvarter 5 började byggas 2019 och inflyttning påbörjades i början av 2022.
  • Kvarter 6 började byggas 2021 och planeras stå klart 2024. 

Bildgalleri

Situationsplan över Kabelverket. Detaljplaneområdet för detaljplan 1 markerat med rosa.
Rosa markering visar detaljplaneområdet och planerade kvarter.
Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om områdets utveckling

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad