Projekt Pågående

690 bostäder och verksamhetslokaler vid Kabelverket

Älvsjö

Detaljplan 1 i planområdet Kabelverket omfattar kvarteret Kabelverket med sex kvarter. Totalt planeras för cirka 580 lägenheter, områdets huvudgata, lokaler för verksamheter och två förskolor.

Under byggtiden

Projektfakta

Sex bostadskvarter och två förskolor

I den första etappen byggs sex nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 580 lägenheter och två förskolor. Bostadshusen har verksamhetslokaler i bottenvåning. Bostadshusen är placerade i två kvartersområden med två kvarter nordost om de befintliga Dragspelshusen och fyra kvarter mot Solbergaskogen. I etapp ett anläggs även huvudgatan, Kabelverksgatan, som går igenom det nya bostadsområdet.

Kvarter 1

Kvarteret blir den nya porten till Kabelverksområdet. Ett kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-8 våningar och cirka 135 lägenheter.
Byggaktör: JM

Kvarter 2 

Ett kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-6 våningar med cirka 133 lägenheter.
Byggaktör: Familjebostäder

Kvarter 3-4

Tre lamellhus med varierade hushöjder, 5-12 våningar med cirka 138 lägenheter. I kvarter 3 planeras en förskola med fyra avdelningar i de två nedre planen.
Byggaktör: JM

Kvarter 5-6

Fyra lamellhus i två kvarter med varierade hushöjder, 5-16 våningar. Sammanlagt byggs cirka 200 lägenheter. En förskola planeras i bottenvåningen och verksamhetslokaler byggs mot huvudgatan.
Byggaktör: JM

Tidplan

  • Samråd pågick 18 oktober till 29 november 2013 med ett öppet hus på medborgarkontoret i Älvsjö 14 november.
  • Detaljplanen vann laga kraft i december 2014.
  • Byggnation av kvarter 1 och 2 startade hösten 2015. 
  • Inflyttning i kvarter 1 påbörjades hösten 2017 och inflyttning i kvarter 2 påbörjades i januari 2018.
  • Byggnation av kvarter 3 och 4 startade 2016/17 och inflyttning påbörjades i december 2019.
  • Byggnation av kvarter 5 och 6 startade i slutet av 2019 och inflyttning beräknas ske i början av 2022.

Bildgalleri

Situationsplan över Kabelverket. Detaljplaneområdet för detaljplan 1 markerat med rosa.
Rosa markering visar detaljplaneområdet och planerade kvarter.
Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Nyheter

Läs mer om områdets utveckling

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad