Bild: Axeloth Arkitekter
Visionsbild. Omarbetat planförslag för Horisonten 3. Bild: Axeloth Arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder ovanpå p-hus i Skarpnäck

Skarpnäck

Förslag till detaljplan som innebär att tre parkeringshus i Skarpnäcks gård får påbyggnad med flerbostadshus i högst tre till fyra våningar. Fastigheterna är Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3.

Bilder

Karta som visar planområdets läge och avgränsning samt pågående detaljplaner i närområdet. Röda ytor visar pågående detaljplaner och blåa ytor visar detaljplaner som har antagits de senaste åren.
Visionsbild. Omarbetat planförslag för Horisonten 3. Bild: Axeloth Arkitekter.
Övre bilden visar planförslaget för Horisonten 3 som gick till antagande 2019 och den nedre bilden visar det omarbetade planförslaget från 2022. Bild: Axeloth Arkitekter
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.

Projektfakta

Cirka 190 smålägenheter i kollektivtrafiknära läge

Tre parkeringshus i fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3 i Skarpnäcks gård byggs på med cirka 190 smålägenheter i flerbostadshus. Påbyggnaderna föreslås vara två till fyra våningar höga, vilket innebär att parkeringshusen blir totalt fem till sex våningar.

Påbyggnaderna ska anpassas till Skarpnäcks färgskala med fasader i tegelröd kulör och till befintligt taklandskap. Detaljplanen syftar till att bevara parkeringshusens fasader intakta med undantag för den översta våningen, nya entréer och lokaler i bottenvåning.

Fastigheterna ligger i ett kollektivtrafiknära läge vid Skarpnäcks tunnelbanestation.

Återremittering av planförslaget

Ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden (SBN) den 28 mars 2019 vid beslut om antagande. SBN beslutade om att återremittera planförslaget för omarbetning gällande kulturhistoriska värden och skuggning av befintliga byggnader och gårdar. En omarbetning har skett och presenterades för SBN 20 oktober 2022 då beslut togs om att planförslaget ska gå till ny granskning.

Tomträtter

All mark inom detaljplaneområdet ägs av staden i nuläget och upplåts med tomträtt till Green Park S27 AB för Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3, till HSB Brf Luftskeppet i Stockholm för Luftskeppet 2 och till HSB Brf Fallskärmen i Stockholm för Fallskärmen 1. Skarpnäcks Gård 1:1 ägs av Stockholms kommun.

Green Park AB

Tidplan

  • Start -PM, (stadsbyggnadsnämnden) 8 september, 2016
  • Samråd, 3 maj – 7 juni, 2017
  • Granskning, 22 november – 22 december, 2017
  • Antagande (stadsbyggnadsnämnden) 28 mars, 2019 (återremitterades)
  • Ställningstagande inför granskning (stadsbyggnadsnämnden), 20 oktober, 2022
  • Granskning, 10 maj – 7 juni 2023
  • Antagande (stadsbyggnadsnämnden), preliminärt kvartal 3 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad