dcsimg
Visionsbild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen. Illustration Axeloth Arkitekter.
Visionsbild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen. Illustration Axeloth Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder ovanpå p-hus i Skarpnäck

Skarpnäck

Förslag till detaljplan som innebär att tre parkeringshus i Skarpnäcks gård får påbyggnad med flerbostadshus i högst tre till fyra våningar. Fastigheterna är Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3.

Bilder

Visionsbild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen. Illustration Axeloth Arkitekter.
Visionsbild över föreslagen bebyggelse i kvarteret Horisonten, sett från Horisontvägen. Illustration Axeloth Arkitekter.
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.
Snedbild över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.

Projektfakta

Cirka 240 smålägenheter

Tre parkeringshus i fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3 i Skarpnäcks gård byggs på med cirka 240 smålägenheter i flerbostadshus. Påbyggnaderna blir mellan tre och fyra våningar höga, vilket innebär ett våningsantal på totalt fem till sju våningar för hela byggnaderna.

Fastigheterna ligger i ett kollektivtrafiknära läge vid Skarpnäcks tunnelbanestation. Smålägenheterna är tänkta för främst ungdomar.

Synpunkter från samrådet gav ny plan

Under samrådet kom en stor mängd synpunkter från boende in. Planförslaget har nu reviderats och påbyggnaden ovanpå Horisonten 3 har minskats genom att det översta våningsplanet tagits bort. När höjden blir lägre minskar skuggningen på gården.

Tomträtter

All mark inom detaljplaneområdet ägs av staden i nuläget och upplåts med tomträtt till Green Park S27 AB för Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3, till HSB Brf Luftskeppet i Stockholm för Luftskeppet 2 och till HSB Brf Fallskärmen i Stockholm för Fallskärmen 1. Skarpnäcks Gård 1:1 ägs av Stockholms kommun.

Tidplan

  • Start -PM, 8 september 2016
  • Samråd, 3 maj – 7 juni 2017
  • Granskning, 22 november – 22 december 2017
  • Antagande preliminärt under 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pär Ridderstolpe

Projektledare, exploateringskontoret

Petter Lindencrona

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad