• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Idrott och bostäder på Skarpnäcksfältet

Skarpnäck

Ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för området vid Skarpnäcksfältet. Förslaget är tänkt att innehålla nya idrottsfunktioner, cirka 500 bostäder och verksamhetslokaler. Fastighet som berörs är Skarpnäcks Gård 1:1.

Skarpnäcksfältet föreslås utvecklas med cirka 500 bostäder, sim-, idrotts- och ishall och lokaler för mindre verksamheter. Förslaget till ny detaljplan ska även innebära en utveckling och effektivisering av sportfältet. Genom effektivisering av Skarpnäcksfältets sportfunktioner kan nya bostäder skapas samtidigt som många behov av platser för idrott kan tillgodoses.

Utvecklingen är också tänkt att skapa tydligare kopplingar till omkringliggande stadsdelar.

Plandata

Planområdet är beläget vid Skarpnäcksfältet vid gatorna Gamla Tyresövägen, Horisontvägen och Vinggatan i Skarpnäck. Fastigheten som berörs är Skarpnäcks Gård 1:1. Större delen av planområdet består idag av mark för idrottsaktiviteter. Fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 ägs av Stockholms stad.

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Planområdet ingår i Program för Bagarmossen och Skarpnäck som antogs 2016. 

Tidsplan

  • Samråd, kvartal 2 2025
  • Ställningstagande, kvartal 4 2025
  • Granskning, kvartal 1 2027
  • Antagande, kvartal 3 2027

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastighetskontoret. 

Byggaktör för bostäderna kommer markanvisas framöver.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sandra Öhrström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 252

Rebecca Granström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 667

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad