Vy över gård med lekplats och flerbostadshus. Människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder för studenter vid Sockenplan

Enskedefältet

Vid Sockenplan har två nya hus med 115 studentlägenheter byggts. I området fanns även tre befintliga flerfamiljshus från 1940-talet som skyddats och bevarats.

Bebyggelsen runt Sockenplan har kompletterats med nya bostäder. Kvarteret Fjärdingsmannen innehåller två bostadshus med plats för 115 små lägenheter för studenter. Husen har byggts på en befintlig bostadsgård närmast tunnelbanespåret vid Sockenplan.

Husen är relativt smala och tre till fem våningar höga. Ena huset är i vinkel. Husen består av mindre lägenheter och är klädda med champagnefärgade plåtkassetter, ett fasadmaterial som ger husen en lätt karaktär som harmoniserar i omgivningens färgskala. Loftgångarna löper längs med fasaden.

De tre befintliga husen är välbevarade exempel på smalhusbebyggelse från 1900-talets mitt och planen skyddar därför även deras kulturhistoriska värde.

I kvarteret Poliskonstapeln 1 byggs ytterligare 43 smålägenheter för SHIS Bostäder.

Området ligger längs med Enskedevägen och väster om tunnelbanan station Sockenplan.

Tidsplan

Planarbetet är avslutat. Detaljplanen för Fjärdingsmannen 1 vann laga kraft 13 januari 2017 och detaljplanen för Poliskonstapeln 1 (före detta Enskede Gård 1.6) vann laga kraft 23 juni 2018.

Byggstart augusti 2019. Husen stod klara för inflyttning 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Enskedefältet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad