Visionsbild för bostadshusen i kvarteret Anisen.
Planerade bostadshus i kvarteret Anisen
Projekt Genomfört

Fem flerbostadshus och förskola vid Lingvägen

Hökarängen

Fem flerbostadshus i kvarteret Anisen mellan Lingvägen och tunnelbanespåret. Totalt har cirka 190 lägenheter i fyra punkthus och ett lamellhus byggts.

Pågående och planerade arbeten

Projektfakta

Bostäder, förskola, lekpark och ombyggnad av Lingvägen

Byggrätt för fem flerbostadshus samt en förskola. De fem bostadshusen har placerats mellan Lingvägen och tunnelbanespåret och förskolan på motsatt sida av Lingvägen.

En befintlig förskola med tillfälligt bygglov revs och förskoleplatserna ersattes av en större förskolan som medgavs i den nya detaljplanen. 

Lingvägen ha smalnats av och en ny cykelbana och bredare gångbanor har anlagts. En ny lekpark i anslutning till den nya förskolan har byggts.

Byggaktörer

  • Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, ansvarar för ombyggnationen av Lingvägen.
  • Primula Byggnads AB bygger flerfamiljshusen som upplåts med hyresrätt.
  • Skolfastigheter i Stockholm AB bygger förskolan.

Tidplan

Start-PM: 9 oktober 2013
Samråd: 3 februari – 16 mars 2015
Granskning: 16 december 2015 – 10 februari 2016
Antagande: 14 april 2016
Laga kraft: andra kvartalet 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Brita Engvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad