Visionsbild för bostadshusen i kvarteret Anisen.
Planerade bostadshus i kvarteret Anisen
Projekt Genomfört

Fem flerbostadshus och förskola vid Lingvägen

Hökarängen

Fem flerbostadshus i kvarteret Anisen mellan Lingvägen och tunnelbanespåret. Totalt har cirka 190 lägenheter i fyra punkthus och ett lamellhus byggts.

Projektfakta

Bostäder, förskola, lekpark och ombyggnad av Lingvägen

  • Byggrätt för fem flerbostadshus samt en förskola. De fem bostadshusen har placerats mellan Lingvägen och tunnelbanespåret och förskolan på motsatt sida av Lingvägen.
  • En befintlig förskola med tillfälligt bygglov revs och förskoleplatserna ersattes av en större förskolan som medgavs i den nya detaljplanen. 
  • Lingvägen ha smalnats av och en ny cykelbana och bredare gångbanor har anlagts. En ny lekpark i anslutning till den nya förskolan har byggts.

Byggaktörer

  • Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, ansvarade för ombyggnationen av Lingvägen.
  • Primula Byggnads AB byggde flerfamiljshusen som upplåts med hyresrätt.
  • Skolfastigheter i Stockholm AB byggde förskolan.

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar. Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad