Människor på  ny och bredare gångbana
Fridhemsplan
Projekt Genomfört

Gångbana breddas vid Fridhemsplan

Kungsholmen

Breddad gångbana på Fridhemsplan vid kvarteret Väktaren samt gestaltning, för ökad trivsel och framkomlighet för fotgängare.

Projektfakta

Mer plats för gående och uteserveringar

Vi breddar gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen från 8 till cirka 12,5 meter. Därmed öppnas platsen upp och får en trivsammare torgkänsla. Platsen får nya sittmöbler, befintliga träd ersätts med nya som placeras i möbleringsytan. En ny markbeläggning av betong- och granitplattor anläggs med bättre möjligheter för uteserveringar.

Dessutom förbättras belysningen, nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändar av gångbanan samt nya tryggare gång- och cykelöverfarter över Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan.

Skapar en mer levande miljö vid en viktig knutpunkt

Fridhemsplan är en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Platsen har goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt nav i området och bli Kungsholmens naturliga centrum, med en levande torgmiljö som inbjuder till mänskliga möten. Staden utvecklar därför området genom att bredda gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen.

Färdigt sommaren 2018

Byggstart var i juni 2017. Arbetet har slutförts sommaren 2018.

Projektet genomförs av Stockholms stad

Staden genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad