Tecknad bild av nytt gårdshus
Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

Gårdshus med lägenheter

Vasastaden

Fastigheten Väduren 10 kompletteras med ett gårdshus med cirka 15 hyreslägenheter.

Projektfakta

Vad?

Projektet innebär att fastigheten Väduren 10 i Vasastaden kompletteras med ett gårdshus i sex våningar där den översta våningen är indragen. Huset kommer rymma cirka 15 hyreslägenheter. Fastigheten Väduren 10 utgörs idag av ett bostadshus i sju våningar med takpåbyggnad mot Birger Jarlsgatan. Byggnaden har idag totalt 32 hyreslägenheter och i husets bottenvåning bedrivs restaurangverksamhet.

Varför?

Planförslaget utgör ett positivt tillskott av flera nya bostäder i ett attraktivt läge i Vasastaden. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett väl utformat hus på platsen kan bidra till Stockholms bostadsmål genom att skapa nya boendemiljöer i centralt läge.

När?

  • Samråd sker från den 26 september till och med 7 november
  • Granskning: 23 maj 2018 – 20 juni 2018
  • Antagande i SBN: 26 september 2018
  • Laga kraft 2019-06-20. Miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Länsstyrelsens beteckning 404-50588-2018.

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av VÄDURENTIO AB. 

Karta över området med aktuell fastighet inringad
Det föreslagna gårdshuset i mitten samt del av gårdshus på Väduren 11 (till vänster) och del av brandgaveln tillhörande gårdshuset på Väduren 8 (till höger). Bild: ÅWL Arkitekter
Tecknad bild av det föreslagna husets fasad.
Bilden visar föreslagen fasad mot fastigheten Väduren 6. Bild: ÅWL Arkitekter

Vill du veta mer?

Projektet har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad