Man cyklar på Götgatan
Götgatan
Projekt Genomfört

Götgatan rustas upp

Södermalm

Sommaren 2016 gör Stockholms stad asfalteringar samt mindre kantstensarbeten på Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen. Syftet är att rusta upp asfaltsbeläggningen i vägbanan, att stärka vägen samt att skapa en bättre framkomlighet för alla som använder gatan: cyklister, bilister och gående.

Projektfakta

Tydligare markering för kör- och cykelbanor

Vid försöket 2014 skyltade staden om körfälten, målade ut nya linjer och placerade ut kantelement som märkte ut kör- och cykelbanorna på Götgatan.

I samband med försöket infördes så kallad Grön våg för cyklister. Det innebär att informationsskyltar tänds när den gröna vågen pågår och visar vilken hastighet som krävs för att undvika rött ljus.

En del i arbetet att göra Götgatan säkrare för cyklister

Insatserna är en vidareutveckling och förstärkning av de förändringar som gjordes på gatan 2014. Trafikförändringarna på södra Götgatan innebar att cykelbanorna breddades, rätades ut och flyttades ut i gatan samt att gångbanorna blev bredare. Hastigheten sänktes samtidigt till 30 kilometer i timmen.

Asfalten på Götgatan byttes ut 2016

Utredningar och utvärderingar av försöket 2014 har gjorts och under 2016 byttes asfalten på körbanorna för att göra gatan mer trygg och framkomlig. Utredningarna kommer på längre sikt att ligga till grund för en mer omfattande renovering av Götgatan som samordnas med byte av tätskikt av tunnelbanetunneln mellan Medborgarplatsen och Skanstull som trafikförvaltningen ansvarar för.

Stockholms stad planerade projektet

Stockholms stads trafikkontor är byggherre för projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad