Personer som går och cyklar längs med en gata kantad med lövträd. Flervåningshus i trä syns i bakgrunden. Illustration.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder, skola och förskola vid Hammarbyskogen

Hammarbyhöjden

Projektet Hammarbyskogen omfattade en del av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen. I området planerades 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage och en flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

Avskrivet ärende

Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras. Denna projektsida kommer att avpubliceras den 4 december 2024. 

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. 

Vid Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslogs det byggas 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostadshusens bottenvåningar planerades lokaler. Utöver bostäder föreslogs också en grundskola för cirka 1200 elever och en förskola med sex till åtta avdelningar.

Hammarbyhöjdens idrottsplats planerades att byggas om och flyttas till en ny plats. Under idrottsplatsen planerades ett parkeringsgarage som skulle förse bostadskvarteren med parkeringsplatser. I anslutning till idrottsplatsen planerades en ny lekplats för både små och stora barn. Kvarvarande ekologiska samband mellan Nackareservatet och Årstaskogen planerades att stärkas och porten till Nackareservatet göras mer tillgänglig.

Tidsplan

 • Markanvisning och inriktningsbeslut togs i oktober 2017.
 • Start-PM godkändes i februari 2018.
 • Detaljplanen avskrevs 4 december 2023 av stadsbyggnadsnämnden.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter hade markanvisning för 100 hyresrätter.
 • Einar Mattsson hade markanvisning för 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter.
 • Folkhem Trä hade markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Borätt hade markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) hade markanvisning för skola.
 • Fastighetsnämnden skulle ansvara för idrottsanläggningen.
 • Stockholm parkering skulle bygga parkeringsgarage under idrottsanläggningen.

Stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad