Personer som går och cyklar längs med en gata kantad med lövträd. Flervåningshus i trä syns i bakgrunden. Illustration.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder, skola och förskola vid Hammarbyskogen

Hammarbyhöjden

Projektet Hammarbyskogen omfattar en del av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen. I området planeras 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage och flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

Vid Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostadshusens bottenvåningar planeras lokaler. Utöver bostäder föreslås också en grundskola för cirka 1200 elever och en förskola med sex till åtta avdelningar.

Hammarbyhöjdens idrottsplats byggs om och flyttas till ett nytt läge. Under idrottsplatsen planeras ett parkeringsgarage som ska förse bostadskvarteren med parkeringsplatser. I anslutning till idrottsplatsen planeras en ny lekplats för både små och stora barn. Kvarvarande ekologiska samband mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas och porten till Nackareservatet göras mer tillgänglig.

Tidsplan

 • Markanvisning och inriktningsbeslut togs i oktober 2017.
 • Start-PM godkändes i februari 2018.
 • Ett förslag till detaljplan kan gå ut på samråd tidigast våren 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter har markanvisning för 100 hyresrätter.
 • Einar Mattsson har markanvisning för 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter.
 • Folkhem Trä har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Borätt har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) har markanvisning för skola.
 • Stockholm parkering ska bygga parkeringsgarage under idrottsanläggningen.
 • Fastighetsnämnden ansvarar för idrottsanläggningen.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Felix Staffanson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 444

Henrik Nilzén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 533

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad