Lekplats med klätterställning, rutschkana och sandlåda.
Lekplats i Gulsippans parklek.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av Gulsippans parklek

Hässelby villastad

Gulsippan är en uppskattad och välbesökt parklek för både yngre och äldre stockholmare. Parken har rustats upp för att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser.

Parkleken Gulsippan är en mycket uppskattad och välbesökt parklek som ligger omgiven av äpple- och fruktträd i ett villaområde i Hässelby villastad. Parken har rustats upp av Stockholms stad för att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga och trivsamma lekplatser. I parken finns flera olika lekredskap, ett djurhus med får, höns och kaniner. En del av parken är inhägnad med staket och grind för de mindre barnen.

Planarbetet för Gulsippan startade i december 2015. De boende i närområdet fick komma med synpunkter på hur de ville att parken skulle rustas upp. Vissa önskemål från de boende har tillgodosetts. Upprustningen startade i slutet av 2016 och slutfördes under hösten 2017. Parken har fått ny lekutrustning och ny markbeläggning.

Cykel- och skatepark flyttas

Stockholms stad har under sommaren 2018 rustat upp Gulsippans cykelpark. Den nya parken innehåller utrustning för cykel och skate, bland annat en pumptrackbana, mindre skateramp och cykellek, samt sittmöbler och planteringar. Cykelparken färdigställdes i september 2018.

Pumptrackbanan och skaterampen kommer dock att flyttas då det visat sig att bullervärdena är för höga. Sedan juni 2019 pågår arbete med att finna alternativ plats inom stadsdelen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Staden har rustat upp parken

Exploateringskontoret har rustat upp parken i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och White Arkitekter.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad