Hästhagsskolan
Projekt Pågående

Hästhagsskolan får ökad elevkapacitet

Farsta

Centrala Farsta står inför en omfattande expansion med många kommande nybyggnadsprojekt av bostäder i området. Det finns därför ett behov av att utöka antalet elevplatser i området.

Underhåll och ökning av elevkapacitet

Samtidigt som underhållsarbete genomförs på skolan sker även en ökning av elevkapaciteten. När arbetet enligt planen är färdigt sommaren 2024 har elevkapaciteten ökat med 480 elever. Skolan har då tre parallella klasser i årskurserna F-9.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad