Flygvy över området, fem huskroppar, illustration
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och handel i Terrasskvarteren

Hjorthagen

Inom etappen Terrasskvarteren planeras det för 240 bostadsrätter med 800 kvm verksamheter i bottenvåningarna. Kvarteren kopplar ihop och stärker kopplingar mellan Gasverket, Ropsten samt de nya och äldre delarna av Hjorthagen.

Mellan Bobergsgatan och Gasverksvägen kommer etappen för Terrasskvarteren att ligga som omfattar 240 bostadsrätter fördelade på fem huskroppar med centrumfunktioner i bottenplan. Syftet med Terrasskvarteren är att stärka viktiga kopplingar mellan befintlig bebyggelse i Hjorthagen, Gasverket, nybyggda och planerade etapper längs Husarviken samt kollektivtrafiknoden i Ropsten.

De fem fristående huskropparna med 10–12 våningar ansluter till planerade byggnader i Gasverket och betonar stationsläget och storskaligheten i Ropsten, samtidigt som de bildar en tydlig fond till Kolkajen. Området ska präglas av en grön stadsmiljö och stadsrum i olika skalor med förutsättningar för ett välfungerande och nära vardagsliv.

Genom nya bostäder och lokaler bedöms tryggheten öka väsentligt i området. De nya kopplingarna som skapas ger dessutom möjlighet att röra sig på olika sätt, vilket också kan stärka känslan av trygghet.

Området var tidigare del av detaljplanen för Kolkajen där en vidareutveckling av strukturen pågår. Genom att dela upp planen i två bedöms bebyggelsen kunna komma igång tidigare.

Terrasskvarteren med nya byggnader utritade, illustration.

Bildgalleri

Gasverksparken. Illustration: C.F. Møller.
Gasverksvägen från väster. Illustration: C.F. Møller.
Gasverksvägen från öster. Illustration: C.F. Møller.
Bobergsgatan sett från öster. Illustration: C.F. Møller.

Tidsplan

  • Granskning december 2022–januari 2023
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden våren 2023
  • Antagande i kommunfullmäktige sommaren 2023
  • Byggstart planeras till våren 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

Markanvisade byggaktörer för Terrasskvarteren är Obos och Serneke, med totalt 240 bostäder.

Exploateringsnämnden beslutade den 29 april 2021 att markanvisa Serneke Sverige AB för byggande av cirka 145 bostadsrättslägenheter och cirka 500 kvm lokaler.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.
Telefon: 08-508 26 433

David Langseth
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 539

Projekt i Hjorthagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad