Förskolebyggnad med lekplats. Foto.

Hus 11, Förrådshus I

I januari 2021 öppnade förskolan Anna upp med fyra avdelningar i det som tidigare var ett förrådshus.

Förrådshuset ritades av signaturen A.R. på gasverkets ritkontor. Byggnaden är uppförd i ett plan med vind och har tre entréportar mot norr som nås från enkeltrappor av granit. Byggnaden bestod ursprungligen av ett långsträckt rum och några rum för tvätt och omklädning vid östra gaveln samt en trappa upp till förrådsvinden. Golven var troligen av trä. Väggarna var putsade med fernissad, eventuellt mörkbetsad, pärlspontpanel i taket.

Förrådshuset hade långt fram i tiden sällskap med upp till sex stycken förrådshus av trä strax intill. Genom större hål i innertaket lyftes lagervaror upp till vindsförrådet. Förrådshuset har kulturhistoriskt värde för området som helhet.

En förskola med fyra avdelningar inryms i förrådshuset som byggs om och till mot idrottsplatsen. Tillbyggnaden byggs i mörk tegel med grönt tak. Förskolegården nås från platsen mellan idrottshall och förskola och även från gång- och cykelvägen. Gården utformas för lek, samling och skapande.

Den nya förskolan stod klar i januari 2021.

Byggherre är SISAB.

Byggår: 1909

Area BTA: 703 m²

Bilder

Förrådshuset innan det omvandlades till förskola. Foto: Nyréns Arkitektkontor
Förskolebyggnad i tegel med glasgång emellan. Foto.
Förskolan Anna. Bild: Vectura
Fågelholkar uppsatta på fasaden. Foto.
Förskolan Anna. Bild: Vectura
Insida av förskolan, bänkar och stora fönster. Foto.
Förskolan Anna. Bild: Vectura

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Uppdaterad