Tegelbyggnad med stora fönster. Foto.
Maskinhus, hus 20.

Hus 20, Maskinhus

Maskinhuset ligger mellan Bobergsgatan och torget i Gasverket. Byggnaden innehåller idag handel på bottenplan samt kontor i de två övre planen. De första hyresgästerna flyttade in under 2019.

Maskinhuset tillhörde den ursprungliga bebyggelsen på Gasverket och bestod av ett stort maskinrum och ett torn med cisterner. Runt 1935 inträffade en explosion som skadade maskinhusets västra del. Största delen av maskinhuset revs och ersattes 1938 med ett enda stort maskinhus ritat av Åke Tengelin. Grundläggning av betong med källare innehållande tjärgravar och betonggolv. Stomkonstruktion med fackverkstakstolar och pelare i järn med utfackningsväggar av tegel. Västra gaveln har en betongkonstruktion klädd med tegel. Taket är gjutet av betong. Bjälklagen i den äldre delen vilar troligen på stålbalkar. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla stadens miljömål.

Maskinhuset innehåller idag handel på bottenplan samt kontor i de två övre planen. Den öppna butiksverksamheten gör det lätt att komma in i och uppleva byggnaden.

Systembolaget och Society of Lifestyle flyttade in i lokalerna hösten 2019.

Nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2020.

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1937-1938

Area: cirka 800 m²

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad