Tegelbyggnad. Foto.
Verkstadshus II, Hus 13. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Hus 13, Verkstadshus II

Verkstadshuset har tillsammans med två nya byggnader blivit en skola, Bobergsskolan, med plats för 900 elever som invigdes hösten 2019.

Verkstadshuset ritades av Hjalmar Westerlund. Arkitekturen följer den mall som vid samma tid tillämpades för vattengasverket hus 22 och reningshuset hus 10. Verkstadsbyggnaden gavs på ett motsvarande sätt en gedigen utformning med rättframt enkel planlösning och uppbyggnad. Fasadartikuleringen utgår från en enkel princip om att rundbågiga gjutjärnsfönster grupperats parvis i en täta långa rader.

Gasverkets utvidgning ledde till utökade behov av teknisk service av anläggningar och reparation. För ändamålet byggdes verkstadshus II som närmast kan liknas vid en mekanisk verkstad. Byggnaden har kulturhistoriskt värde för området som helhet.

Bobergsskolan består visuellt av tre byggnader, varav hus 13 är befintlig. Byggnaderna binds samman av en sockelvåning. Skolan planeras inledningsvis för årskurserna F-6 med möjlighet att ställas om för elever upp till nionde klass. Skolan med plats för 900 elever blev färdig och tog emot sin första elever hösten 2019.

Byggherre är SISAB.

Byggår: 1910, tillbyggd på 50-talet, ombyggd 2019.
Area BTA: 1052 m²

Två barn som sitter på en skulptör som är format som ett m på skolgården. Foto.
Bobergsskolan

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad