Tegelbyggnader med gasklockor bakom. Foto.
Regenerationshus, Hus 9. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Hus 9, Regenerationshus

Spårvägsmuseet flyttade våren 2022 in i regenerationshuset med sin fordonssamling och berättelsen om Stockholms kollektivtrafikhistoria och framtidsvisioner.

Regenerationshuset tillhör Ferdinand Bobergs ursprungliga anläggning och uppfördes i ett plan utan källare. Byggnaden ligger bakom reningshuset hus 8 och fick därför en enklare fasadbehandling. Byggnaden användes för regenerering av myrmalm som användes i reningsprocessen.

Vid 1900-talets början användes hela byggnaden som regenerationshus. 1915 höjdes den östra delen av byggnaden till dagens utseende och det kross- och uppfordringsverk som syns i exteriören som takuppbyggnad tillkom. På 1930-talet höjdes den västra delen av byggnaden och byggnaden fick den exteriör som fortfarande är bevarad. Regenerationshuset har kulturhistorisk betydelse för området som helhet.

Spårvägsmuseet flyttade den 21 maj 2022 in i regenerationshuset med sin fordonssamling och berättelsen om Stockholms kollektivtrafikhistoria och framtidsvisioner. Gatuplanets museibutik och vindsvåningens kafé är öppna även för stadsflanörer.

Byggherrar är Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Byggår: 1892, tillbyggd 1915

Area BTA: 4479 m²

Bilder

Inne i Spårvägsmuseet. Människor står i en trappa mitt i rummet.
Foto: Daniel Griffel
Grön tunnelbanevagn till vänster och barn som sitter i ett litet tåg bredvid.
Foto: Daniel Griffel
Röd tegelfasad med texten Spårvägsmuseet.
Foto: Karin Stenwall

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad