Tegelhus med trappa. Foto.
Foto: Nyréns Arkitektkontor

Hus 10, Reningshus

Reningshuset har byggts om till kontor och i början av hösten 2020 flyttade Sandvik AB in i lokalerna.

Reningshuset ritades av Hjalmar Westlund och tillhör den andra utbyggnadsfasen. Byggnaden uppfördes i två våningar samt vind med lanternin. Byggnaden försågs med individuellt utformade, rundbågiga träportar med dekorativt smide och porten i östra gaveln nådes via en hög fritrappa av granit med dekorativt utformat smide. Reningshuset hade troligen en kortvarig funktion som reningshus exklusivt för vattengasverket hus 22. Vattengasen krävde ett separat system liknande det för kolgasproduktionen men med färre produktionsled. Invid reningshuset fanns en mindre gasklocka som endast rymde vattengas. Reningshuset har kulturhistorisk värde för området som helhet.

Reningshuset är renoverat till ett kontor som från och med 1 september 2020 ger plats för 140 medarbetare på Sandvik AB.

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1905

Area BTA: 2482 m²

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad