Tegelbyggnad och gasklockor med människor i rörelse utanför. Illustration.
Perspektiv mot hus 14 från Evenemangstorget. Bild: Koncept Stockholm

Hus 14, Verkstadshus

Verksamheten i hus 14 bidrar till livet på torgen och under sommaren 2022 flyttade bageri och restaurang in i lokalerna.

Hus 14, verkstadshuset, ligger mellan evenemangstorget och aktivitetstorget. Det ritades av Ferdinand Boberg och färdigställdes 1893. Verkstadshuset inrymde Gasverkets alla reparationsverkstäder och hade ursprungligen två plan samt en smedja i markplan med dubbel takhöjd.

Byggnaden har invändigt ändrats och byggts om i omgångar. Fönstersättningen varierar och avspeglar de olika funktionerna som inrymts i byggnaden genom åren. De mindre rektangulära fönstren tillkom under 1950-talet och de taklanterniner som finns, före 1929.

Verkstadshuset är den enda av Bobergs byggnader som är ritad för människors arbete, till skillnad från övriga hus som är maskinhallar, vilket visar sig i fasadernas brokighet och byggnadens skala.

De nya verksamheterna i hus 14 bidrar till livet på torgen genom att bottenplanet blir publika i form av restauranger. På det övre planet, plan 3, möjliggör detaljplanen även för bostäder.

Bageriet Granero Bakery och restaurangen Ocra flyttade under sommaren 2022 in i lokalerna. 

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1892

Area: cirka 1200 m²

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad