Tegelbyggnad på kulle med trappa upp till entrén. Foto.
Mätarhus, Hus 7. Bild: Exploateringskontoret

Hus 7, Mätarhus

Mätarhuset har blivit en klätterhall för nybörjare och elitklättrare. Verksamheten öppnade hösten 2019.

Mätarhuset tillhör de ursprungliga byggnaderna på gasverket och ritades av Ferdinand Boberg. Det har en anspråksfull fasadutformning med ett strategiskt läge vid områdets huvudstråk, närmast kontorsvillan och gasklockorna. I byggnaden mättes den färdigrenade gasen i stora stationsmätare innan den pumpades vidare till gasklockorna och gasnätet i staden. Det fanns också ett provisoriskt laboratorium och senare även en museidel.

Byggnaden har grundläggning av sten och bärande ytterväggar av tegel. I byggnaden finns en fungerande och komplettmaskinell utrustning från 1950-talet.

Mätarhuset har byggts om till en klätterhall för nybörjare och elitklättrare. Byggstart våren 2017 och verksamheten öppnade hösten 2019

Byggår: 1893

Area BTA: 2067 m²

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad