Projekt Pågående

Före detta Hjorthagens skola – evakueringsskola

Hjorthagen

De kommande åren kommer lokalerna på före detta Hjorthagens skola att användas för att evakuera ett antal skolor som behöver helevakuering.

Verksamheten på Hjorthagens skola flyttade till Bobergsskolan i samband med dess öppnande i augusti 2019. De kommande åren kommer lokalerna på före detta Hjorthagens skola att användas för att evakuera ett antal skolor som behöver helevakuering i samband med ventilationsombyggnader. Flera olika skolenheter kommer att avlösa varandra i lokalerna.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad