dcsimg
Projekt Planerat

Hjorthagens skola

Hjorthagen

Hjorthagens skola är en F-5-skola. För att få plats med fler elever till den nya Bobergsskolan står klar kommer skolan att få paviljonger.

Vad?

I samband med bostadsbyggnationer i Norra Djurgårdsstaden kommer Hjorthagens skola få paviljonger för att få plats med fler elever tills den nya Bobergsskolan i Gasverksområdet står klar.  

Paviljongen ska inrymma tre till fem klasser. Samtidigt kommer det att göras åtgärder i den vanliga skolan så att den ska kunna ta emot fler elever permanent.

När?

Etapp ett görs höstterminen 2016.
Etapp två görs höstterminen 2018.

Den nya skolan, Bobergsskolan i Gasverksområdet, ska vara klar till hösten 2019.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad