Visionsbild, fasader mot Västertorpsvägen. Bild Nyréns.
Visionsbild, fasader mot Västertorpsvägen. Bild Nyréns.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Puckgränd

Västertorp

Söder om Västertorpsvägen, vid kvarteret Pucken, planeras cirka 110 hyresrätter. Sammanlagt planeras två byggnader med sammanlagt åtta lamellhus i fyra till fem och våningar. Två hus placeras längs med Västertorpsvägen och sex hus placeras parallellt med Södertäljevägen.

Bildgalleri

Visionsbild av de södra husen samt den nya gården sett från nordöst. Husen utformas enligt riktlinjer för Stockholmshus. Bild Nyréns.
Visionsbild av de södra husen samt den nya gården sett från nordöst. Husen utformas enligt riktlinjer för Stockholmshus. Bild Nyréns.
Illustrationsplan. Bild Nyréns.
Illustrationsplan. Bild Nyréns.
Visionsbild, fasader mot Västertorpsvägen. Bild Nyréns.
Visionsbild, fasader mot Västertorpsvägen. Bild Nyréns.

Projektfakta

110 bostäder söder om Västertorpsvägen

Detaljplanen föreslår cirka 110 nya bostäder i flerbostadshus enligt Stockholmshusprojektet. Cirka 90 bostäder placeras i en vinkelbyggnad i den södra delen av planområdet, parallellt med E4/E20 Södertäljevägen. Längs med Västertorpsvägen planeras en mindre byggnad för cirka 20 bostäder.

De nya byggnaderna består av sammanlänkade lameller utformade enligt principer för Stockholmshusen och föreslås bli fyra till fem våningar höga. För att klara tillgänglighet och angöring i den södra delen av planområdet anläggs en ny kvartersgata från Puckgränd till den nya gården. Angöringsvägen leder också till en markförlagd parkering.

Naturmarken inom planområdet har stora värden ur såväl kulturhistoriska, rekreativa och biologiska perspektiv och ska bevaras i största möjliga mån. Bevarandet av värdefulla träd, berghällar och naturmark har vägts in i utformningen av förslaget. Längs E4/E20 Södertäljevägen löper ett cykelpendlingsstråk. Ny bebyggelse innebär att stråket behöver flyttas något längre söderut och att cykelbanan rustas till den standard som gäller i anslutande delar.

Västertorp byggdes som en grannskapsenhet under slutet av 1940-talet. De nya husens utseende, höjd och placering har anpassats till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom bland annat bebyggelsetypologi och bevarande av naturmark och stråk.

Stockholmshusen

Lägenheterna byggs i så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.
Läs mer om Stockholmshusen. 

Tidplan

  • Samråd 8 maj − 30 maj 2018
  • Granskning I kvartal 2, 2019
  • Granskning II kvartal 2, 2020
  • Granskning III 14 september − 11 oktober, 2022
  • Antagande kvartal 3, 2023

Byggaktör

Familjebostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad