Karta över Skarpnäck. Planområdet markeras på kartan. Planområdet innefattar ungefärligen Skarpnäcks sportfält, området runt Skarpnäcksvägen samt Tätorps bollplan.
Ungefärligt planområde markeras med rosa på kartan.
Projekt Planerat

Idrott och bostäder på Skarpnäcksfältet

Skarpnäck

Ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för området vid Skarpnäcksfältet. Förslaget är tänkt att innehålla nya idrottsfunktioner, cirka 500 bostäder och verksamhetslokaler. Fastighet som berörs är Skarpnäcks Gård 1:1.

Projektfakta

Skarpnäcksfältet föreslås utvecklas med cirka 500 bostäder, sim-, idrotts- och ishall och lokaler för mindre verksamheter. Förslaget till ny detaljplan ska även innebära en utveckling och effektivisering av sportfältet. Genom effektivisering av Skarpnäcksfältets sportfunktioner kan nya bostäder skapas samtidigt som många behov av platser för idrott kan tillgodoses.

Utvecklingen är också tänkt att skapa tydligare kopplingar till omkringliggande stadsdelar.

Plandata

Planområdet är beläget vid Skarpnäcksfältet vid gatorna Gamla Tyresövägen, Horisontvägen och Vinggatan i Skarpnäck. Fastigheten som berörs är Skarpnäcks Gård 1:1. Större delen av planområdet består idag av mark för idrottsaktiviteter. Fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 ägs av Stockholms stad.

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Planområdet ingår i Program för Bagarmossen och Skarpnäck som antogs 2016. 

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Preliminär tidplan

  • Samråd, kvartal 1 2025
  • Ställningstagande, kvartal 3 2025
  • Granskning, kvartal 4 2026
  • Antagande, kvartal 2 2027

Byggaktörer

Fastigheskontoret

Byggaktör för bostäderna kommer markanvisas framöver.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Veronique Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad