Ett stort rödbrunt fyrvåninghus i ett vinterlandskap. Illustration.
Visionsbild. Omarbetat planförslag för Horisonten 3. Bild: Axeloth Arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder ovanpå p-hus i Skarpnäck

Skarpnäck

Förslag till detaljplan som innebär att tre parkeringshus i Skarpnäck får påbyggnad med flerbostadshus i högst tre till fyra våningar. Fastigheterna är Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3.

Tre parkeringshus i fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3 i Skarpnäck byggs på med cirka 190 smålägenheter i flerbostadshus. Påbyggnaderna föreslås vara två till fyra våningar höga, vilket innebär att parkeringshusen blir totalt fem till sex våningar.

Påbyggnaderna ska anpassas till Skarpnäcks färgskala med fasader i tegelröd kulör och till befintligt taklandskap. Detaljplanen syftar till att bevara parkeringshusens fasader intakta med undantag för den översta våningen, nya entréer och lokaler i bottenvåning.

Fastigheterna ligger i ett kollektivtrafiknära läge vid Skarpnäcks tunnelbanestation.

Återremittering av planförslaget

Ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden (SBN) den 28 mars 2019 vid beslut om antagande. SBN beslutade om att återremittera planförslaget för omarbetning gällande kulturhistoriska värden och skuggning av befintliga byggnader och gårdar. En omarbetning har skett och presenterades för SBN 20 oktober 2022 då beslut togs om att planförslaget ska gå till ny granskning.

Två illustrationer som visar fasaden till ett stort fyrvåningshus i två olika utföranden.
Övre bilden visar planförslaget för Horisonten 3 som gick till antagande 2019 och den nedre bilden visar det omarbetade planförslaget från 2022. Bild: Axeloth Arkitekter

Tidsplan

 • Start -PM, (stadsbyggnadsnämnden) 8 september, 2016
 • Samråd, 3 maj–7 juni, 2017
 • Granskning, 22 november–22 december, 2017
 • Antagande (stadsbyggnadsnämnden) 28 mars, 2019 (återremitterades)
 • Ställningstagande inför granskning (stadsbyggnadsnämnden), 20 oktober, 2022
 • Granskning, 10 maj–7 juni 2023
 • Antagande (stadsbyggnadsnämnden), preliminärt kvartal 4 2024.

Bilder

Flygfoto över Skarpnäcks sydöstra del. Många hus med röda tak och några med svarta tak.
Flygfoto över Skarpnäcks sydöstra del, byggd av BGB och ritad av Arken arkitekter. De svarta taken tillhör parkeringshusen.
En karta som visar planområdets läge och avgränsning samt pågående detaljplaner i närområdet.
Karta som visar planområdets läge och avgränsning samt pågående detaljplaner i närområdet. Röda ytor visar pågående detaljplaner och blåa ytor visar detaljplaner som har antagits de senaste åren.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

All mark inom detaljplaneområdet ägs av staden i nuläget och upplåts med tomträtt till Green Park S27 AB för Horisonten 3, Fallskärmen 2 och Flygledaren 3, till HSB Brf Luftskeppet i Stockholm för Luftskeppet 2 och till HSB Brf Fallskärmen i Stockholm för Fallskärmen 1. Skarpnäcks Gård 1:1 ägs av Stockholms kommun.

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Johanna Rosvall
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 452

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad