Vid Hanstavägen och Oddegatan planeras det för cirka 240 bostäder . Området är markerat, kartbild.
Karta: Kista Gård, etapp 2
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och förskola vid Oddegatan

Kista

Vid Hanstavägen och Oddegatan planeras det för cirka 240 bostäder samt en förskola. Området ligger inom fastigheten del av Akalla 4:1 vid kvarteret Skagafjord. Det nya kvarteret ska knyta an till befintlig bebyggelse vid Hanstavägen och till det nya bostadsområdet som planeras inom kvarteret Odde med flera.

Två nya kvarter ska byggas med cirka 240 bostäder. Bebyggelsen varierar med 5 till 7 våningar. Samtliga bostäder upplåts som bostadsrätt. I det södra kvarterets västra del byggs en förskola. I kvarteret byggs även garage under mark.

Tidsplan

Detaljplanen vann laga kraft 2 maj 2014. Byggstart är inte bestämt.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 894

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad