Bro över bilväg som leder till en byggnad, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gång- och cykelbron över Hanstavägen vid Kista Entré repareras

Kista

Gång- och cykelbron över Hanstavägen som bland annat leder till Kista Entré och Kista Science Center i Järva har fått rötskador och måste repareras. Arbetet påbörjas i september 2023 och slutförs under senvintern 2024.

Gång- och cykelbron som går längs Knarrarnäsgatan över Hanstavägen vid Kista Entré och Kista Science Center är i behov av reparation. Bron är en ensidig snedkabelbro en tvärspänd platta som är tillverkad av gran. Det har upptäckts rötskador på flera ställen i trädelarna, bron kommer därför att stängas under två olika perioder under hösten 2023 och 2024.

Påverkan

Arbetet påbörjas med en grundlig inspektion under två dagar mellan 14–15 september, bron kommer då att vara avstängd. Under senvintern 2024 kommer sedan själva reparationen utföras, då behöver bron vara avstängd under en längre tid. Arbetet förväntas vara färdigt våren 2024.

Alternativ väg

De trafikanter som normalt sett använder bron och kommer från sydväst kan exempelvis ta gång- cykelvägen som går till höger om bron, mot Kista Alléväg. Om du kommer österifrån kan du exempelvis ta Torsnäsgatan och Färögatan.

Tidsplan

  • Inspektion 14–15 september 2023
  • Reparation av bron under senvintern 2024, bron är då avstängd
  • Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Kista

Uppdaterad