Torg, gågata, bostadshus, människor i rörelse, illustration.
Entrétorget. Illustration: Landskapslaget.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Kista äng, ny stadsdel i Kista

Kista

Kista äng blir en ny stadsdel i norra Kista i kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg. Cirka 1 600 bostäder, skola och förskola planeras i kvartersstruktur med parker och torg. Detaljplanen har vunnit laga kraft och markarbeten pågår. Utbyggnaden sker etappvis. inflyttning beräknas ske framåt sommaren och sker därefter etappvis vart eftersom bostäderna blir klara.

Välkommen till Kista äng!

Nyinflyttad i området? Du som har eller är på väg att flytta in i Kista äng kan hitta praktisk information på den här sidan.

Kista äng växer fram etappvis. Totalt byggs cirka 1 600 bostäder, fördelade på bostadsrätter, hyresrätter samt studentbostäder. Studentbostäderna planeras bli en blandning av enskilda boenden samt kompisboenden.

Tolv servicelägenheter och två gruppbostäder ingår i detaljplanen. En skola för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs 9 samt 12 förskoleavdelningar fördelade på flera förskolor byggs i området. Skolan och förskolorna ligger i nära anslutning till det centrala torget och stadsparken.

Den nya bebyggelsen uppförs utmed Kista Alléväg, Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan som tydliga kvarter. Husens höjd är tre till åtta våningar med de lägre husen in mot gårdarna. Kvartersstrukturen kompletteras med nya torg och en ny park i den västra delen av planområdet.

Kista Alléväg och Torshamnsgatan och områdets nya centrala gata utformas som stadsgator. Torshamnsgatan som en grön boulevard med trottoarer där trädrader avgränsar gångtrafik från cykel- och biltrafik. Dubbelriktade cykelbanor och möjlighet till kantstensparkering byggs på båda sidor av gatan.

Generellt ska gatorna bidra till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö samtidigt som de ska möjliggöra god trafiksäkerhet för alla. Generösa trottoarer ger möjlighet till uteserveringar och handel för verksamheter i husens bottenvåningar. Det här centrala stadsrummet kantas av verksamheter och service och leder in mot områdets centrum.

Bilder

Vy mot flerbostadhus med verksamhetslokaler på bottenvåning, människor i rörelse, kvällstid, illkustration.
Kvarter 8, vy från Torshamnsgatan. Illustration: Arkipol Arkitekter.
Flygvy över området, lyftkranar, byggarbetsaplats, byggnader, fotografi.
Flygvy över området, 17 maj 2023. Foto: Lennart Johansson.
Torg med sittytor, aktivitetytor och byggnader i bakgrunden. Människor i rörelse, illustration.
Centrala torget, vy mot väster. Illustration: Landskapslaget.
Vy mot flerbostadshus, torg, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 3, perspektiv Entrétorget. Illustration: White Arkitekter.

Tre torg som är tänkta att ge möjlighet till olika sorters stadsliv planeras:

 • Kistaängstorget blir områdets centrala punkt med generösa ytor och plats för större möten och aktiviteter. Torget är tänkt att bli allmänhetens mötesplats i Kista äng och det ska vara lätt att komma hit.
 • Färötorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och den nya centrala stadsgatan. Torget är tänkt som entré och mötesplats från Kista centrum och kantas av lokaler i husens bottenvåningar.
 • Hörntorget planeras vid korsningen Kista Alléväg och Borgarfjordsgatan. Bottenvåningen i hörnet får lokaler så att det kan bli mer liv i stadsrummet.

En kilformad stadspark skapas centralt mellan Kista Alléväg och Torshamnsgatan. Parken växlar karaktär från anlagd stadspark till mer vildvuxet skogsparti. Naturen är tänkt att sparas helt på andra sidan den befintliga gångvägen. I parken planeras sittgradänger, rutschbanor och terrasser med olika innehåll. Platser skapas för sittplatser, utegym och lek. Parken som anläggs för Kista äng ingår i ett större grönt stråk.

Ett område med stor utvecklingspotential

Närhet till service och kommunikationer samt it-klustret och en stor mängd andra verksamheter gör Kista till mycket stark tyngdpunkt med stor utvecklingspotential. Genom Kista äng får Kista flera olika typer av bostäder samt nya förskolor och en skola samt offentliga rum som parker och torg.

Film

Se en film om hur Kista äng planeras att bli. Filmen är gjord i 3D av stadsbyggnadskontoret.

Bilder

Vy mot flerbostadshus med verksamhetslokaler på bottenvåning, kvällstid, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 4, korsningen Borgarfjordsgatan/Kista Alléväg. Illustration: Kirsch + Dereka Arkitekter.
Vy mot flerbostadshus i olika nivåer, med takterrass, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 5, vy från Torshamnsgatan. Illustration: Kjellander och Sjöberg Arkitektkontor.
Vy mot flerbostadshus med verksamhetslokaler på bottenvåning, takterrass, mä'nniskor i rörelse, illustration.
Kvarter 6, vy från urbana axeln. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Vy mot flerbostadshus i gråbrunt tegel, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 6, vy från stadsradhusgatan. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Tidsplan

 • Detaljplanen vann laga kraft 17 mars 2021.
 • Stockholms stads entreprenör utför markarbeten samt bygger upp den grundläggande infrastrukturen med gator och ledningar för vatten, avlopp och fiber.
 • SKB bygger bostäder i kvarteret närmast Torshamnsgatan/Borgarfjordsgatan. Inflyttning beräknas ske i kvartal 4 2024.
 • Byggvesta bygger bostäder och studentlägenheter vid Borgarfjordsgatan/Kista Alléväg. Inflyttning planeras till 30 maj, både i kvarteret Valvik och i kvarteret Hestur.
 • Nordiska Bostad planerar starta sina markarbeten i mars 2024. 
 • Magnolia beräknar starta sina arbeten under hösten 2024. 
 • Sveafastigheter beräknar starta sina arbeten under hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 894

Magnus Holmström
Byggprojektledare, konsult på exploateringskontoret
010-615 65 43

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
08-508 265 80

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad