Flervåningshus sett snett framifrån med träd, torg och spårväg framför. Människor i rörelse på torget, illustration.
Perspektiv från Färögatan över Jan Stenbäcks torg. Skalholts torgfasad med tvåvåningssockel mot torget. Illustration: SandellSandberg
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor blir bostäder i Kista C

Kista

Planen, Skalholt 1, innebär att ett befintligt kvarter med kontorshus centralt i Kista görs om till bostäder, hotellverksamhet, lokaler för öppen förskola. I bottenplan finns lokaler för verksamheter och service. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

I kvarteret möjliggörs cirka 530–730 bostäder, hotellverksamhet och långtidsboende och lokaler för öppen förskola samt verksamheter och service i bottenvåningen.

Byggrätten utökas genom påbyggnad i två till tre våningar, tillbyggnad mot Jan Stenbecks torg samt en tillbyggnad på innergården i form av ett gårdshus.

Detaljplanen möjliggör omvandling av befintligt kontorshus till bostäder för att skapa en mer blandad stadsbebyggelse i Kista. Genom publika lokaler i bottenvåningen skapas förutsättningar för en levande stadsmiljö.

Visionen för Kista innebär bland annat att Kista ska utvecklas till en dynamisk stadsmiljö med levande gatumiljöer. Kvarteret Skalholt har en central plats i verksamhetsområdet vid Jan Stenbecks torg och spelar med sin storlek och läge en viktig roll i denna utveckling.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 11 november 2020.
  • Byggstart planeras ske tidigast under 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Byggaktör

Skalholt 1 ägdes tidigare av Stockholms stad och uppläts med tomträtt till bostadsrättsföreningen Kista Square Garden, som numera är ägare av fastigheten. Byggaktör är Klövern på uppdrag av Kista Square Garden.

I samband med genomförande av detaljplanen kommer Stockholms stad bygga om del av Isafjordsgatan utanför fastigheten Skalholt.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad