Flygvy över området med ny bebyggelse, 3D-illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya lägenheter vid Grönlandsgatan

Kista

Möjligheten att bygga cirka 100 bostadsrätter utreds inom fastigheten Hornafjord 3, som ligger vid Grönlandsgatan i Kista. I dag är ytan obebyggd och används som parkering.

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 nya bostadsrätter vid Grönlandsgatan i Kista. Planområdet ligger cirka 500 meter från Kista tunnelbanestation.

Bostäder är ett av flera verktyg för att skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö med aktivitet under flera av dygnets timmar. Förutom att öka tryggheten avser projektet också stärka Grönlandsgatan som ett centralt parkstråk genom stadsdelen.

I anslutning till planområdet ligger parkstråket Grönlandsgatan som planeras rustas upp. Detta gäller även Brandesgången mellan Isafjordsgatan och Grönlandsgatans parkstråk. Upprustningen planeras ske tidigast 2023.

Bilder

Vy genom område med flerbostadshus, illustration.
Vy från söder. Illustration: Ettelva Arkitekter.
Gångväg, vy mot byggnad med verksamhetslokal på bottenplan, illustration.
Vy mot verksamhetslokal och ny fasad. Illustration: Ettelva Arkitekter.
Karta över området med planområdet markerat.
Översikt över området med ny  bebyggelse.
Situationsplan. Illustration: Bjerking.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet april 2018
  • Samråd 4 juni–6 augusti 2019
  • Granskning 22 september–19 oktober 2021
  • Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden 9 december 2021
  • Detaljplanen planeras att tas upp i kommunfullmäktige i slutet av 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastighetsägare är Stockholms stad och fastigheten Hornafjord 3 upplåts med tomträtt till Memory Hotel AB, som även är byggaktör. 

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mari-Liis Männik
Projektledare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 528

Madeleine Persson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 606

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad