• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Kista centrum

Kista

Cirka 350 bostäder samt lokaler för verksamheter planeras vid Kista centrum inom fastigheten Grenå 4 i Kista.

Planförslaget möjliggör ett nytt kvarter med cirka 350 bostäder samt verksamheter i bottenvåningen inom fastigheten Grenå 4 mellan Hanstavägen och Danmarksvägen i Kista. Kvarteret föreslås innehålla bland annat en hög byggnad på cirka 30 våningar. Byggnadens höjd och gestaltning ska studeras vidare under planprocessen.

Den planerade bebyggelsen ska möta Danmarksgatan och Hanstavägen med öppna fasader och entréer, som ett led i att omvandla Hanstavägen till ett urbant stråk. Planområdet har ett kollektivtrafiknära läge med cirka 200 meter till Kista tunnelbanestation.

Markanvisning för Grenå 4 med mera till Grenå 4 AB beslutades i exploateringsnämnden den 12 december 2019.

Tidsplan

  • Start-PM december 2019
  • Samråd maj 2024
  • Granskning april 2025
  • Antagande september 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Fastigheten Grenå 4 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Grenå 4 AB.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Siri Ersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 324

Therese Hallén
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 05-508 26 476

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad