Visionsbild fastigheten Reykjavik 1 i Kista.
Projekt Planerat

Kontorskvarter i Kista blir stadskvarter

Fastigheten Reykjavik 1 ligger i Kista. Här planeras den befintliga byggnaden få annat innehåll till skola och bostäder. En ny byggnad med bostäder, vårdboende och lokaler för centrum och handel i bottenvåningen planeras mot Borgarfjordsgatan.

Projektfakta

Kontorskvarter omvandlas till ett stadskvarter

Befintlig byggnad inom fastigheten Reykjavik 1 föreslås byggas om och innehålla en grundskola och 130 bostäder. Ett nytt flerbostadshus planeras mot Borgarfjordsgatan som innehåller bostäder, fördelat på 35 lägenheter och ett vårdboende med 90 vårdbostäder och en gemensam bostadsgård. I flerbostadshuset bottenvåning planeras lokaler för handel och service.

Flexibel plan - beroende på hur framtiden ser ut

För att möta framtidens behov är planen flexibel. Det innebär att föreslagen detaljplan medger att byggnadens innehåll i stället kan ändras till att innehålla gymnasieskola, kontor, verksamheter samt lokaler för service och handel i bottenvåningen i den befintliga byggnaden och kontor samt lägenhetshotell i den nya byggnaden mot Borgarfjordsgatan.

Utveckla stadsmiljön i Kista

Fastigheten har en strategisk plats i omvandlingen av Kista från ett utpräglat verksamhetsområde med stark trafikseparering till en blandad stadsmiljö med gator med stadslivspotential. Projektet bidrar till att det skapas liv och rörelse och bidrar positivt till Kistas stadskvaliteter.

Tidplan

  • Start-PM kvartal 2, 2019
  • Samråd pågick 25 maj till 6 juli, 2021.
  • Granskning: april, 2022
  • Antagande: september, 2022

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Nordika Fastigheter AB.

Bildgalleri

Illustrationsplanen visar en möjlig utformning av skolgården. Bostadsgård i söder.Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustrationsplanen visar en möjlig utformning av skolgården. Bostadsgård i söder.Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustrationen visar en möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustrationen visar en möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Visionsbild fastigheten Reykjavik 1 i Kista.
Illustrerad perspektivbild från Kista Gård. Högdelen på det föreslagna huset längs Borgafjordsgatan skymtar bakom den befintliga byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg arkitekter.
Illustrerad perspektivbild från Kista Gård. Högdelen på det föreslagna huset längs Borgafjordsgatan skymtar bakom den befintliga byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg arkitekter.
Illustrationen visar en möjlig utformning av bostadsgården. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustrationen visar en möjlig utformning av bostadsgården. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustration över de användningar som möjliggörs i den befintliga samt den tillkommande byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekte
Illustration över de användningar som möjliggörs i den befintliga samt den tillkommande byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter
Flygbild över del av Kista där planområdet är markerat med rosa.
Planområdet är markerat med rosa linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad