Planområdet markerat med rött på flygfotot
Planområdet markerat med rött på flygfotot
Projekt Planerat

Kontorskvarter i Kista blir stadskvarter

En strategisk plats i Kista kan utvecklas från verksamhetsområde till blandad stadsmiljö.

Projektfakta

Kontorskvarter kan omvandlas till ett stadskvarter

Kontor och verksamheter kompletteras av bostäder, skola, verksamheter och hotell för att skapa ett blandat stadskvarter. Kvarteret kan då rymma både arbetsplatser, skola, bostäder och hotell.

Fastigheten Reykjavik 1 ligger mellan Kistagårdsparken, Kista gårdsväg, Borgarfjordsgatan och Alltingsvägen/Hanstavägen.

Utveckla stadsmiljön i Kista

Fastigheten har en strategisk plats i omvandlingen av Kista från ett utpräglat verksamhetsområde med stark trafikseparering till en blandad stadsmiljö med gator med stadslivspotential. Projektet har potential att bidra positivt till Kistas stadskvaliteter.

Tidplan

  • Start-PM kvartal 2, 2019
  • Samråd: kvartal 3, 2020
  • Granskning: kvartal 3, 2021
  • Antagande: kvartal 2, 2022

Aktörer

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Heimler

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad