Visionsbild fastigheten Reykjavik 1 i Kista.
Projekt Planerat

Kontorskvarter i Kista blir stadskvarter

Fastigheten Reykjavik 1 ligger centralt i Kista mellan Kista gårdsparken, Kista gårdsväg, Borgarfjordsgatan och Alltingsvägen/Hanstavägen. Här planeras den befintliga byggnaden få annat innehåll och byggas om till skola och bostäder. En ny byggnad med bostäder, vårdboende och lokaler för centrum och handel i bottenvåningen planeras mot Borgarfjordsgatan.

Projektfakta

Fastigheten Reykjavik 1 ligger centralt i Kista mellan Kista gårdsparken, Kista gårdsväg, Borgarfjordsgatan och Alltingsvägen/Hanstavägen. Detaljplanen möjliggör för blandad användning inom befintlig byggnad Reykjavik 1 med grundskola och bostäder samt för ett nytt flerbostadshus och vårdboende med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen mot Borgarfjordsgatan. Totalt möjliggörs cirka 165 lägenheter och ett vårdboende med cirka 90 vårdbostäder.

Flexibel plan - beroende på hur framtiden ser ut

För att möta framtidens behov är planen flexibel. Det innebär att byggnadens innehåll istället kan ändras till att innehålla grundskola, kontor, verksamheter samt lokaler för service och handel i bottenvåningen i den befintliga byggnaden. I den nya byggnaden möjliggörs för bostäder, vårdboende och kontor samt lägenhetshotell mot Borgarfjordsgatan.

Utveckla stadsmiljön i Kista

Fastigheten har en strategisk plats i omvandlingen av Kista från ett utpräglat verksamhetsområde med stark trafikseparering till en blandad stadsmiljö med gator med stadslivspotential. Projektet bidrar till att det skapas liv och rörelse och bidrar positivt till Kistas stadskvaliteter.

Tidplan 

  • Start-PM kvartal 2, 2019
  • Samråd: maj
  • Granskning: 25 maj till 6 juli, 2022.
  • Antagande: våren 2023.

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Nordika Fastigheter AB.

Bildgalleri

Situationsplan
Illustrationen visar en möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustrationen visar en möjlig utformning av bebyggelsen. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Visionsbild fastigheten Reykjavik 1 i Kista.
Illustrerad perspektivbild från Kista Gård. Högdelen på det föreslagna huset längs Borgafjordsgatan skymtar bakom den befintliga byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg arkitekter.
Illustrerad perspektivbild från Kista Gård. Högdelen på det föreslagna huset längs Borgafjordsgatan skymtar bakom den befintliga byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg arkitekter.
Illustrationen visar en möjlig utformning av bostadsgården. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustrationen visar en möjlig utformning av bostadsgården. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter.
Illustration över de användningar som möjliggörs i den befintliga samt den tillkommande byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekte
Illustration över de användningar som möjliggörs i den befintliga samt den tillkommande byggnaden. Illustration Kjellander Sjöberg Arkitekter
Flygbild över del av Kista där planområdet är markerat med rosa.
Planområdet är markerat med rosa linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Camilla Morfeldt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kristian Ekbom

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad