• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs Hantverkargatan

Kungsholmen

Längs Hantverkargatan har 44 lägenheter byggts inom projektet Basaren. Stockholms stad har anlagt nya trappor och rustat upp Ture Nermans Gränd.

Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB) har byggt 44 lägenheter längs Hantverkargatan. Inflyttning ägde rum under 2018.

Stockholms stads upprustning av Ture Nermans gränd färdigställdes i  december 2016. Staden har anlagt trappor på båda sidor om byggnaderna mellan Hantverkargatan och Baltzar von Platens gata samt planterat växter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt på Kungsholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad