Cyklister på cykelbana
Norr Mälarstrand
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Breddad cykelväg vid Norr Mälarstrand

Kungsholmen

Cykelvägen längs Rålambshovsleden har breddats för att skapa bättre framkomlighet och tryggare sträcka för cyklister.

Stockholms stad har utvecklat området längs med Norr Mälarstrand. Projektet innebar bland annat att bredda cykelvägen längs Rålambshovsleden-Norr Mälarstrand till Kungsholmstorg. En sträcka på 1 350 meter. Den nya bredden för den dubbelriktade cykelbanan är 4,5 meter enligt stadens cykelplan.

Bredare cykelväg för att det ska bli lättare och säkrare att cykla

Projektet huvudsakliga resultat är:

  • En bättre framkomlig sträcka för stadens cyklister
  • En trafiksäkrare sträcka för cyklister
  • En tryggare plats för samtliga trafikslag
  • Bättre tillgänglighet till parkområdet.

Trafiksäkerheten och tillgängligheten förbättrades när nya gånggenomfarter till parkområdet byggdes. Förbättrad belysning och omplantering av marken ökade tryggheten och tog bort problemen med vattensamlingar på vägbanorna.

Breddning av cykelbanan innebar omformning av parkeringsplatser utmed sträckan vilket innebar att 60 p-platser togs bort från parkeringsytan. 40 p-platser flyttades till Rålambshovsleden, 10 p-platser återskapades via omstrukturering av den snedställda parkeringen och 10 p-platser har tagits bort. Det genomfördes i samråd med Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Stockholm Parkering.

En ny trappa på Rålambshovsleden, som förbinder kvarteren norr om gatan med den nya parkeringen, har byggts.

Många förbättringar av cyklisternas pendlingsstråk

Sträckan är en av innerstadens mest trafikerade cykelstråk med flöden upp mot 10 000 cyklister/dygn. Stora delar av västerorts cyklister samt cyklister från Solna/Sundbyberg tar sig till staden på detta stråk. Stråket blir än mer belastat i framtiden i och med utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen samt exploateringar i Västerort och Solna/Sundbyberg.

Den planerade sträckan hade tidigare dålig belysning och stora problem med vattenavrinningen. Det fanns inga gånganslutningar från parkeringen till parken. Skyddsremsan mellan parkering och cykelbanan var för smal och följde inte stadens riktlinjer.

Pågick 2016–2017

Cykelbanan invigdes 28 november 2016. Under våren 2017 färdigställdes finplaneringsarbeten.

Staden genomförde projektet

Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Pågående och planerade cykelprojekt

Uppdaterad