• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Breddning av gång- och cykelbana längs Kungsholms strandstig

Kungsholmen

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister har vi breddat gång- och cykelbanan längs med Kungsholms strandstig mellan Pipersgatan och Kungsbron.

Gång- och cykelvägen är avstängd på grund av parkarbete

Den 3 juni–1 juli kommer den nya gång- och cykelbanan vara avstängd när vi arbetar med planteringar på terrassen vid trappan upp till Fleminggatan.

Du kan under den perioden välja att gå via den temporära gång- och cykelvägen och ta trappan upp till Fleminggatan, eller att gå via Pipersgatan för att undvika trappor. Cyklister kan cykla via Pipersgatan – följ orange skyltning på platsen.

Läs mer om parkupprustningen:

Parkytor kring Tekniska nämndhuset

Kungsholms strandstig är ett gång- och cykelstråk längs Kungsholmens norra strandlinje. Längs Kungsholmens norra strand går ett primärt stråk mellan Stadshuset/Hantverkargatan till kommungränsen mot Solna vid Ekelundsbron. Strandstigen omfattar delsträckan mellan Kungsbron och Pipersgatan, cirka 200 meter, som nu ska breddas.

Populärt rekreationsstråk

Kungsholms strandstig är ett populärt rekreationsstråk, samtidigt som det är en viktig och välanvänd sträcka för gående och cyklister. 

Breddningen av gång- och cykelbanan förbättrar trafiksäkerheten, framkomligheten och minskar trängseln för gående och cyklister på sträckan mellan Kungsbron och Pipersgatan. Dessutom förbättras parkmiljön ur ett trygghetsperspektiv.

Breddningen av gång- och cykelbanan ska förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och minska trängseln för gående och cyklister på sträckan mellan Kungsbron och Pipersgatan. Dessutom förbättras parkmiljön ur ett trygghetsperspektiv.

Vad har gjorts på platsen?

Dessa åtgärder har utförts för att skapa ett framkomligare, säkrare och vackrare gång- och cykelstråk:

 • breddning av den befintliga gång- och cykelbanan
 • fler sittbänkar
 • bättre belysning
 • borttagande av onödiga hinder
 • plantering av nya träd längs stråket.

Den nya vägen är asfalterad och dubbelriktad för både gående och cyklister.

Förbättringar under Blekholmsbron

I samband med asfalteringen av gång- och cykelbanan förbättrades även ytan under Blekholmsbron som hade problem med dålig beläggning och vattenpölar.

Gång- och cykelbanan breddades något, vattenavrinningen förbättrades och en belysningsstolpe flyttades till en bättre placering. Detta för att göra passagen både säkrare, tryggare och trevligare.

Upprustning av parken vid Tekniska nämndhuset

Nu när gång- och cykelbanan är klar påbörjar vi återställningen av parkytorna som vetter mot vattnet vid Tekniska nämndhuset.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut 21 september 2022
 • Byggstart mars 2024
 • Klart maj 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Pågående och planerade cykelprojekt

Projekt på Kungsholmen

Uppdaterad