• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förbättrad gång och cykelbana i Rålambshovsparken

Kungsholmen

Rålambshovsleden är ett viktigt regionalt cykelstråk för arbetspendling. Gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan har byggts om för förbättrad framkomlighet och säkerhet.

Cykelbanan i parken är en förlängning av cykelpendelstråket längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. För att öka framkomligheten och höja säkerheten för gående och cyklister har gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan byggts om.

Gång- och cykelbanan har breddats från 4,7 meter till 7,8 meter med en 4,5 meter bred cykelbana och en 3 meter bred gångbana. Avgränsningen mellan gång och cykel har gjorts tydligare med två rader stor gatsten. Gång- och cykelbanan har justerats något österut mot parken, vilket skapar bättre svängradier för cyklister vid tunneln.

I parken samt tunneln under Gjörwellsgatan har också bättre belysning monterats.

Tidsplan

Stockholms stad genomförde projektet 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad