• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förbättrad gång och cykelbana i Rålambshovsparken

Kungsholmen

Rålambshovsleden är ett viktigt regionalt cykelstråk för arbetspendling. Gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan har under hösten 2017 byggts om för förbättrad framkomlighet och säkerhet.

Cykelbanan i parken är en förlängning av cykelpendelstråket längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. För att öka framkomligheten och höja säkerheten för gående och cyklister har gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan byggts om.

Gång- och cykelbanan har breddats från 4,7 meter till 7,8 meter med en 4,5 meter bred cykelbana och en 3 meter bred gångbana. Avgränsningen mellan gång och cykel har gjorts tydligare med två rader stor gatsten. Gång- och cykelbanan har justerats något österut mot parken, vilket skapar bättre svängradier för cyklister vid tunneln.

I parken samt tunneln under Gjörwellsgatan har också bättre belysning monterats.

Tidsplan

Stockholms stad genomförde projektet med byggstart sommaren 2017. Projektet var klart under hösten 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta trafikkontoret

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad