Skanstullsbron, breddning av gång- och cykelbanor, etapp 1 (pdf)

Skanstullsbron, breddning av gång- och cykelbanor, etapp 2 (pdf)