Bred gångbana omgiven av hus, gator med trafik, träd och sittplatser. Människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gångbana breddas vid Fridhemsplan

Kungsholmen

Gångbanan vid Fridhemsplan, kvarteret Väktaren, har breddats för ökad trivsel och framkomlighet för fotgängare.

Vi breddar gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen från 8 till cirka 12,5 meter. Därmed öppnas platsen upp och får en trivsammare torgkänsla.

Mer plats för gående och uteserveringar

  • Platsen får nya sittmöbler.
  • Befintliga träd ersätts med nya som placeras i möbleringsytan.
  • En ny markbeläggning av betong- och granitplattor anläggs med bättre möjligheter för uteserveringar.
  • Belysningen förbättras.
  • Nya cykelparkeringar anläggs i bägge ändar av gångbanan.
  • Nya tryggare gång- och cykelöverfarter skapas över Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan.

En mer levande miljö vid en viktig knutpunkt

Fridhemsplan är en av Stockholms viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken. Platsen har goda förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt nav i området och bli Kungsholmens naturliga centrum, med en levande torgmiljö som inbjuder till mänskliga möten. Staden utvecklar därför området genom att bredda gångbanan på norra sidan av Drottningholmsvägen.

Tidsplan

Projektet påbörjades i juni 2017 och slutfördes sommaren 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet planerades och genomfördes av Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Pågående och planerade cykelprojekt

Genomförda cykelprojekt

Projekt på Kungsholmen

Uppdaterad