Karta över området med nya ytor utritade, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fredsborgsparken

Liljeholmen

Stadens upprustning av Fredsborgsparken, eller Kaninparken som den också kallas, är nu klar och parken är öppen igen.

Upprustningen av Fredsborgsparken pågick under perioden augusti 2016–maj 2017. Parken har utformats i dialog med föräldrar, barn, förskolepersonal och boende i området. I december 2014 gjordes en kartläggning av vad olika grupper tycker är bra respektive mindre bra med den befintliga parken och vilka önskemål som finns. Kartläggningen gjordes genom intervjuer på förskolorna, intervjuer på plats i Fredsborgsparken och Blomsterdalen och via en webbenkät.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Liljeholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad