Karta som ringar in platsen för tillfälliga parken vid ingenjörsvägen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Tillfällig park vid Ingenjörsvägen

Liljeholmen

I området mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen har en tillfällig park anlagts med bland annat bollplan, utegym, boulebana och grillplats. Platsen kommer på längre sikt ingå i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen.

Mellan Ingenjörsvägen och Blomsterdalen stod tidigare Sjöviksskolan tillfälliga skolpaviljonger. Nu har skolverksamheten flyttat in i nya lokaler och paviljongerna plockats bort. På den tomma ytan har staden anlagt en tillfällig park. Här finns sedan oktober 2020 bland annat en konstgräsplan, utegym, yta för boule, basketkorgar, grillplats, bord och bänkar. Ett flertal planteringslådor med träd har också placeras också ut.

Platsen ingår på längre sikt i stadsutvecklingsprojektet Södertäljevägen och aktivitetsytan är ett tillfälligt iordningställande under de närmsta åren.

Tidsplan

  • Byggstart i juli 2020
  • Invigning oktober 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Exploateringskontoret på Stockholms stad anlägger parken i samarbete med trafikkontoret och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad