• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Västerbronedfarten - förbättrad gång- och cykelbana

Marieberg

Västerbron och dess nedfart är en viktig länk i stadens cykelpendlingsstråk och binder samman Södermalm och Kungsholmen. Trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög. Därför förbättrar staden framkomligheten och ökar trafiksäkerheten för de som cyklar och går.

Gång- och cykelbanorna på Västerbronedfarten höll inte tillräcklig hög standard. Cykelbanan var för smal och hade brister i sin utformning och gångbana saknades mot Gjörwellsgatan. Tillgängligheten var inte tillräckligt bra och belysningen var dålig. Säkerheten för gångtrafikanter och cyklister har förbättrats.

Följande åtgärder har genomförts:

 • Gång- och cykelbanor på Västerbronedfarten har breddats och fått en bättre anslutning till Gjörwellsgatan.
 • Tydligare separering mellan gående och cyklister.
 • De två övergångsställen som korsar Västerbronedfarten har hastighetssäkrats.
 • En ny tillgänglighetsanpassade ramp har byggts ner till parken för att möjliggöra för fotgängare med funktionsnedsättning.
 • Hela nedfarten har fått en ny förbättrad belysning och belysning under bron förbättras.

Tidsplan

 • Åtgärderna genomfördes 2015–2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Stadsutvecklingsområde Marieberg

Projekt i Marieberg

 • En byggnad med fyrkantig form och ljus fasad. Framför byggnaden finns träd och annan grönska och en gång- och cykelbana, illustration.
  Perspektiv mot sydväst från gång- och cykelstråket norr om idrottshallen. Illustration: Arkitema.
 • Vy längs med gata med byggnader i olika volym till höger i bild, människor, bilar och cyklister i rörelse, illustration.
  Gatuperspektiv som illustrerar Gjörwellsgatan med ny bebyggelse. I bilden syns Ekentorget och DN-torget. I bildens mitt skymtar det befintliga Tidningshuset och Månlandaren. Illustration: Wingårdhs arkitekter.

Uppdaterad