Visionsbild på byggnaden sedd från den planerade huvudgatan. Bild: Urban Design
Visionsbild på byggnaden sedd från den planerade huvudgatan. Bild: Urban Design
Projekt Planerat

Mobilitetshus och pumpstation vid Linta gårdsväg

Riksby

Planförslaget gör det möjligt att bygga en gemensam byggnad för ett mobilitetshus och en pumpstation vid Linta gårdsväg.

Översiktskarta, planområdet markerat med orange linje
Översiktskarta, planområdet markerat med orange linje
Aktuellt planområde i förhållande till föreslagen bebyggelse i detaljplanen för Linta Gårdsväg, Riksby 1:13. Baserad på illustration från start-PM som godkändes i juni 2019
Aktuellt planområde i förhållande till föreslagen bebyggelse i detaljplanen för Linta Gårdsväg, Riksby 1:13. Baserad på illustration från start-PM som godkändes i juni 2019
Fasad mot norr (Urban Design)
Fasad mot norr (Urban Design)
Fasad mot Linta Gårdsväg (Urban Design)
Fasad mot Linta Gårdsväg (Urban Design)
Fasad mot söder (Urban Design)
Fasad mot söder (Urban Design)
Fasad mot sydväst (Urban Design)
Fasad mot sydväst (Urban Design)
Planritning över föreslaget entréplan (Urban Design)
Planritning över föreslaget entréplan (Urban Design)
Visionsbild av byggnaden sedd från Linta Gårdsväg med den föreslagna trappan upp till takterrassen (Urban Design)
Visionsbild av byggnaden sedd från Linta Gårdsväg med den föreslagna trappan upp till takterrassen (Urban Design)
Tvärsektion genom den föreslagna byggnaden. (Urban Design)
Tvärsektion genom den föreslagna byggnaden. (Urban Design)
Situationsplan över föreslagen bebyggelse (Urban Design)
Situationsplan över föreslagen bebyggelse (Urban Design)

Projektfakta

Detaljplanen möjliggör en gemensam byggnad för ett mobilitetshus och en pumpstation. Pumpstationen krävs för distribution av fjärrvärme i samband med utbyggnaden av Lövsta nya kraftvärmeverk. Mobilitetshuset ska möjliggöra för centrumändamål och parkering och försörja planerad bebyggelse i den planerade nya stadsdelen vid Linta gårdsväg med parkeringsplatser och annan service.

Förslaget innehåller parkering för cirka 560 bilar inklusive bilpool samt för 76 cyklar. Dessutom möjliggör den mobilitetstjänster som exempelvis paketutlämning och cykelverkstad/cykelpool och lokaler för centrumändamål.

Planområde

Planområdet, som är cirka 3000 kvadratmeter, ligger mitt emellan de två förgreningarna av Linta gårdsväg, söder om Bromma flygplats. Ursprungligen var kvarteret en del av den större detaljplanen Riksby 1:13 med diarienummer 2017-16020, men bröts ut för att planläggas i förväg så att den kan följa Stockholm Exergis tidplan för utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i västerort.

Tidplan

  • Start PM: 19 oktober 2017.
  • Samråd pågick under perioden 8 december 2020 – 25 januari 2021.
  • detaljplanen inväntar den större detaljplanen som omfattar ny bebyggelse vid Linta gårdsväg.
  • Granskning pågick under perioden 5 april till 9 maj 2023.
  • Antagande beräknas ske kvartal 4, 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Projekt i området

Kontakt

Saba Carelli

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Oskar Bjelke

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad