tecknad bild av förskolan bredvid befintligt bostadshus
Ny förskolebyggnad tillsammans med befintliga flerbostadshus. Vy från parken norr om planområdet. Illustration: Joliark
Projekt Pågående

Ny förskola i Axelsberg

Hägersten

En ny förskola med tillhörande lekgård byggs på fastigheten Förgyllda Bägaren 2 med flera. Förskolan ersätter en befintlig garagebyggnad.

Ny förskola i Axelsberg

Ny förskola i Axelsberg

Ett befintligt garage vid Selmedalsvägen ersätts med en ny förskola och lekgård. Syftet är också att bekräfta användningen av befintligt garage under mark.

Planområdet, som är cirka 0.5 hektar stort, ligger norr om Selmedalsvägen ungefär 200 meter väster om Axelsbergs centrum. Genom att placera entréer och uppglasade fasader mot parkstråk och Selmedalsvägen bidrar detaljplanen till levande bottenvåningar och trygga offentliga miljöer.

Tidplan

  • Samråd: 13 december 2016 till 3 februari 2017
  • Granskning: 21 juni till 2 augusti 2017
  • Ny granskning: 22 november till 6 december 2017
  • Antagande: Våren 2018.
  • Planen vann laga kraft 10 mars 2018.

Aktörer

Fastigheterna Förgyllda Bägaren 2 och 3 ägs av Heba fastigheter AB.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

tecknad bild av förskolan bredvid befintligt bostadshus
Ny förskolebyggnad tillsammans med befintliga flerbostadshus. Vy från parken norr om planområdet. Illustration: Joliark
tecknad bild av förskolan nedanför bostadshus
Ny förskolebyggnad i grönt tillsammans med befintligt flerbostadshus. Vy från Selmedalsvägen. Illustration: Joliark

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad